Minuga kohtumisele saad tulla üksi või koos teise täiskasvanuga.
Teine täiskasvanu võib olla Sinu abikaasa, elukaaslane, Sinu täiskasvanud laps, vanem või vanavanem.

Email again:
NB! Olen kohtumise soovi saates teadlik, et Raivo Ilmsalu võtab minuga ühendust ja lepime kokku kohtumise kellaaja ja koha. Olen teadlik, et kui soovin kohtumiseks kokku lepitud kellaaega ja kohta muuta, siis pean seda tegema 48 tundi enne kohtumise toimumist. Olen teadlik, et hilisemal, kui 48 tundi enne kohtumist aja muutmisel või kohtumise ära jätmisel,  kohustun tasuma 30% kohtumise hinnast.