Mida (ebakindel) laps oma "halva" käitumisega taotleb? 2. Osa: Võim.

PEREBLOGI

Kommenteeri
Laps, kes käitub Sinu jaoks halvasti, on alati laps, kes tunneb ennast ebakindlalt.

Kirjutan käesolevas loos, kuidas lapse 4 halva käitumise eesmärgist VÕIMU ära tunda ja kuidas sellega tegeleda. Tähelepanu kohta kirjutasin 1. osas (sellest saad lugeda siit.) Jagan järgmistes lugudes seda, kuidas ära tunda ja tegeleda ka kättemaksu ja küündimatusega.

Mida ütleb laps endale, kui ta alateadlikult valib oma ebakindlusega hakkama saamise eesmärgiks VÕIMU: "Ma ei pruugi olla võitja, kuid ma saan vähemalt inimestele näidata, et nad ei suuda mind alla suruda. Nad ei suuda mind takistada tegemast asju, mida ma teha tahan või sundida tegema asju, mida nemad tahavad."
Kuidas LAPSE ABISTAJANA seda eesmärki VÕIM ära tunda?
- Lapse KÄITUMISE JÄRGI: Laps on pigem agressiivne ja trotsib autoriteeti, on häbematu ning keeldub kaasa töötamast. Laps valetab, ei kuula sõna, „näitab iseloomu“, peremehetseb, mossitab ja protesteerib, kui ei saa oma tahtmist.
- Lapse REAKTSIOONI JÄRGI TEMA KORRALE KUTSUMISELE: Halb käitumine jätkub ja võib korrale kutsumisel isegi halveneda.
- SINU REAKTSIOONI JÄRGI LAPSELE: Tunned ennast lööduna, pettununa ja vihasena. Võid tunda, et Sinu juhipositsioon on ohus.  
Laps ei muuda enda käitumist enne, kui ta mõistab, et tema enda käitumine aitab ta raskustele kaasa. Et laps ise on harva teadlik oma ebakindlusest tingitud käitumise eesmärgist, siis on eriti oluline, et last toetav täiskasvanu oskaks 4 eesmärki tuvastada ja last sellega seoses aidata.
TÄISKASVANU ÜLESANNE ON::  
1. Aidata lapsel mõista oma käitumise eesmärki – anda hoolivalt teada, et tead, mis toimub.
2. Lõpetada enda poolt halva käitumise lapsele kasulikuks muutmine.
3. Luua lahendused, kuidas last julgustada/tunnustada.
4. Kasutada õdesid-vendasid, sõpru või klassi, kui gruppi, eesmärgiga saavutada laste nõusolek sõbralikuks ja koostöiseks suhteks.
JUHEND, KUIDAS SEDA ÜLESANNET TÄITA?
Kui tunned ennast vihase või ärritununa, siis oota ära mõni teine hetk. omavahel või grupis vestluse eelduseks on täiskasvanu rahulikkus ja sõbraliku õhkkonna loomine. Mõned lausete näited:
1. "Jüri, kas sa ise tead, miks sa ... hetkel/tunnis/köögis ... kaasa teha ei taha?" (nimeta konkreetne kohatu käitumine - hinnanguvaba kirjeldus tuleb kasuks).
Laps vastab enamasti "Ei". Öeldes "Jah", osutuvad lapse katsed asja selgitada pigem abituks väljamõeldiseks ja need ei sega täiskasvanut lauseid jätkata.
2. "Kas Sulle sobib, et ma ütlen, oma arvamuse?" Sa ei süüdista last ja küsid luba oma arvamuse avaldamiseks. Enamasti on lapse sellega nõus, sest teda huvitab, mida talle öeldakse. Kui laps ei ole nõus siis pole Sul selle lapsega sidet/ühendust, see on hetkeks või juba pikaajaliselt katkenud.
3. "Kas on võimalik, et Sa tahad mulle näidata, et võid teha mida soovid ja keegi ei saa sind sundida midagi muud tegema?
Kui küsimusele ei järgne lapse reakatsiooni või see on pealiskaudne nõusolek, siis tasub proovida teiste eesmärkide küsimusi. Kui olete õigel teel, siis märkate, et laps naeratab(muigab) ootamatult (spontaanselt) koos otsese silmsidega. See on märk nii täiskasvanule kui ka lapsele. Laps mõistab, kuidas ta ise oma raskustele kaasa aitab ja teab, et tema käitumise eesmärki teab ka täiskasvanu, kes suhtub tema kimbatusse kaastundlikult ning teda mõistab.
Pea meeles(!), et sa ei kasuta oma teadmist lapse eesmärgist tema sildistamiseks, karistamiseks või süüdistamiseks. Laps ei soovi sellist märkamist. Ta otsib mõistmist, et selle toel oma ebakindlus lõpetada ja KINDLUS TAASTADA. Sildistades ja süüdistades häbistad teda ja see katkestab sideme Sinu ja paljude teiste täiskasvanutega.
4. Loobu ise võimuvõitlusest. Tunnista endale oma võimu ja võimete piire – pikemas perspektiivis ei saa sa sundida last midagi tegema või oma tegevust katkestama ja laps on sellest teadlik. Tundub, et seda tõde ei mõista ainsana täiskasvanud. Laps on oma käitumise kavandanud selleks, et Sulle näidata, et Sa ei saa teda millekski sundida. Koostöö lapsega peab ära teenima, seda ei saa automaatselt nõuda.

Kui tundub, et laps kasutab VÕIMU, siis ütle: "Tead Jüri, Sul on õigus. Ma ei saa sind millekski sundida, kuid ma vajan Sinu abi. Kas Sa oled nõus mind aitama?" Laps on harjunud, et teda jõuga alla surutakse. Näitate eelnevate lausetega üles austust ja koostöövõimalusi.

5. VÕIMU püüdja tahab olla olulisel/tähtsal positsioonil. Tunnustage: aidake lapsel tunda ennast olulise ja tähtsana mõnel kasulikul moel. Võite paluda lapsel näiteks olla juhendajaks mõnele teisele lapsele mõnel talle sobival teemal. Võite paluda lapsel olla vastutajaks või organsaatoriks mõnel üritusel - arvestage lapse võimetega, selle tunnustava ülesandega hakka saada.  

6. Rääkides koos õdede-vendade või klassiga: Saad kasutada hüpoteetilise lapse juhtumit – näitena käitumisprobleemide juhtumid, mida teie pere lastel või klassi lastel esineb.  "Mul on lugu ühest ..., kes ... Mis eesmärk tema käitumisel võiks olla?"

Kui õed-vennad või klassikaaslased harjuvad käitumise eesmärkide üle arutama võib ühel hetkel rääkida ka otse: „Tundub, et Jüri segab tihti tundi. Mind huvitab, mis eesmärgiga ta seda teeb?“

Lapse ebakindlusest välja toomine ja tema kaitsereaktsioonina alateadlike eesmärkidega teadlik tegelemine on täiskasvanute kätes. Nii nagu on täiskasvanu kätes iseenda ebakindlusest välja toomine ja selleks ka abi küsimine teiselt täiskasvanult (mitte lapselt).

Sinust saab lapsele innustav toetaja ja innukas toetamise õppija siis, kui Sa tõesti mõistad, et ebamugavustunne tema halva käitumise taga on üüratult suur koorem, kus laps vajab Sinu abi.

Refereeringu allikad ja lugemissoovitused:
Raamat eesti keeles veebis pdf failina olemas: „Kuidas saavutada laste poolehoid“ 
Veebilehed: Rudolf Dreikursi teooria ja Alfred-Adler 

Lisa kommentaar

Email again: