Koolituse eesmärk:  Lapsevanem on paremas ühenduses iseendaga - on omandanud suhtlemise põhioskused (märkamine-kuulamine-kehtestamine), kasutab neid igapäevaselt ja oskab iseseisvalt neid arendada.
VÄGA OLULINE: Koolitusele registreerumine lõpeb 31. augustil 2018, sest ma soovin kõikide osalevate koolituspaaridega kohtuda enne koolituse esimest kohtumist.

Koolituse teemad, mille käigus osaleja saab vastuse ka oma seni vastuseta küsimustele:
KUULAMINE (Miks alandlik)
KEHTESTAMINE (Miks austav)
MÄRKAMINE (Miks mina ja millal mitte) :
- kontakt (Kuidas luua või taastada)
- muutus sinus algab minust (Kas tõesti)
- suhtemustrid (Kes vastutab ja muudab)
- peremängud ja rollid (Kuidas muuta)
- lapse ja pere areng (Nõustajate saladused)
- piirid, reeglid ja kokkulepped (Miks ausalt)

Koolituse eripära:
Koolitusel osaletakse koos paarilisega kordamööda 2. – 9. kohtumisel. 1. ja 10. kohtumisel osalevad mõlemad paarilised.
Kumbki paariline saab kohtumise teema kohta erinevas vormis materjalid (videod, harjutused, printmaterjal), mille abil ennast sobival hetkel enne järgmist grupi või paarikohtumist ette valmistada.

Koolituskohtumiste aktiivõppe mängud:
- "Koduküla"
- "Seiklus"
- "Laevade pommitamine"
- "Raske õppustel kerge lahingus"
- "Kolm õlekõrt"
- "Peegel"

Kujundan lõplikud teemad ja nende käsitlemise vormi pärast koolitusel osalejate taotluste ja küsimuste saamist - koolitus on loodud just neile, kes osalevad.